การหักเหของแสง

ปรากฎการณ์แหวนเพชร ของสุริยุปราคา

คลิกชมครับ  

 

การทดลองเรื่องการสะท้อนและการหักเหของแสง

     ท่านจะได้ทดลองส่องแสงไฟผ่านตัวกลาง  ชนิด เพื่อตรวจสอบการหักเหของแสง  และท่านยังสามารถเปลี่ยนค่าดัชนีหักเห  มุมตกกระทบได้อีกด้วย คลิกค่ะ

ใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)

คลิกค่ะ 

แสดงการเดินทางของแสงสะท้อนกลับหมดภายในแกน  ทำให้แสงเดินทางแบบซิกแซ็ก

คลิกครับ

ความรู้พื้นฐานของแสงเช่นการสะท้อน และการหักเห นำไปสู่ความก้าวหน้าอันมากมายในงานวิศวกรรม รวมทั้งการประดิษฐ์เส้นใยนำแสงด้วย ภาพของผึ้งถูกส่งผ่านมาทางเส้นใยนำแสง ปัจจุบันเส้นใยนำแสง ถูกใช้ในการสื่อสารแทบทุกประเภท อ่านความรู้เรื่อง เส้นใยนำแสง

 
 

 คลิกครับ
 บรรยายความคิดเห็นผ่านทาง Facebook

 

Geometric Optics

    How does a lens form an image? See how light rays are refracted by a lens. Watch how the image changes when you adjust the focal length of the lens, move the object, move the lens, or move the screen.  ขนาดของไฟล์  189 KB คลิกค่ะ     คลิกดูวีดีโอการทดลองได้ที่

ทดลองไม่ได้ให้ download     ไป setup ก่อนครับ

กำหนดค่าด้วยตนเอง

รัศมีความโค้ง (R)  (Curvature radius) ______เมตร

ดัชนีหักเห (n)  (refractive index)  ________

เส้นผ่าศูนย์กลาง ________ เมตร

u (m)

v (m)

f วัดจากการทดลอง

f คำนวณ(m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ออนไลน์

 

การเกิดรุ้งกินน้ำ

คลิกเข้าสู่การทดลองครับ

ตอบคำถามต่อไปนี้ลงในช่องว่าง

  • เลือกแสงสีเดียว  Single ray   เปลี่ยนความยาวคลื่น  (wavelenth)  ไปที่  415  นาโนเมตร  เป็นแสงสี  ________    และลากไปที่  660 นาโนเมตรเป็นแสงสี   _______

ใส่แก้วลงไปในน้ำมัน ปรากฎว่าแก้วหายไปในน้ำมัน เหตุผลเป็นเพราะอะไร คลิกค่ะ  หรือดูที่  

1. การกระเจิงของแสง

2. การรวมแสง

3. การกระจายของแสง

4. การสะท้อนของแสง

5. การหักเหของแสง

ตัวอย่างการทดสอบ

คลิกครับ

ทดสอบหลังเรียน

คลิกครับ

ท่านสอบได้คะแนน ________

ใบบันทึกผลการทดลอง  คลิกรับใบงาน  PDF

 

ฟิสิกส์ราชมงคลจะใช้เทคโนโลยีของ Face book

ติดต่อและส่งข้อมูลข่าวสารใหม่ๆให้กับท่าน

โดย คลิกร่วมกลุ่มได้ที่นี คลิกครับ  

หรือคลิกเป็นแฟนเพจได้ที่นี่

ฟิสิกส์ราชมงคล

ตลิกครับผม

หรือ ติดต่อที่

Line ฟิสิกส์ราชมงคล


 

วิธีการเพิ่มเพื่อน ฟิสิกส์ราชมงคล