เปอร์โซคเกอร์ ปืนฉีดน้ำมหาสนุก

คลิกครับ 

คลิกอ่านต่อ

เล่มเกมกับท่านอาร์คีมีดีส

คลิกค่ะ

คลิกอ่านต่อ

 

 

   

เปลนิวตัน

คลิกครับ 

คลิกอ่านต่อ

เครื่องจักรเสตอริ่ง

คลิกครับ 

คลิกอ่านต่อ

   

ความสมดุล (ไต่เส้นเชือก)

คลิกครับ 

คลิกอ่านต่อ

ฝึกการเดินของมนุษย์

คลิกครับ 

คลิกอ่านต่อ

   

วิธีการใช้มัลติมิเตอร์ (Multimeter)

คลิกครับ 

คลิกอ่านต่อ

67830

คลิกอ่านต่อ

   

ลูกคิด

คลิกครับ 

คลิกอ่านต่อ

 

ตะเกียงลาวา

คลิกครับ

คลิกอ่านต่อ

   

การทดลองเสมือนจริง เรื่องไมโครมิเตอร์

คลิกครับ 

คลิกอ่านต่อ

การทดลองเสมือน เรื่อง เวอร์เนียร์

คลิกครับ 

คลิกอ่านต่อ

   

หาค่าคงที่ของสปริง

คลิกครับ   

คลิกอ่านต่อ

การทดลองเรื่องลูกตุ้มนาฬิกา

คลิกครับ   

คลิกอ่านต่อ

   

นาฬิกาแบบลูกตุ้ม

คลิกครับ 

คลิกครับ 

คลิกอ่านต่อ

ลูกระเบิดมือ

คลิกครับ 

คลิกอ่านต่อ